Number of the records: 1  

Městské muzeum (Velvary, Česko)

 1. Corporate nameMěstské muzeum (Velvary, Česko)
  Place Velvary (Česko), Pražská 10
  Origin11.12.1932
  Personalities Kars, Jiří - malíř
  DescriptonMuzejní sbírky vystavovány nejprve samostatně z podnětu bratrů Gollových, vysokoškolských studentů, v prostorách Pražské brány. Samotné muzeum založeno až v r. 1932, umístěno v prostorách radnice, potom sbírky stěhovány, dnes umístěny do domu čp. 10 v Pražské ulici. - V l. 1986-1994 muzeum pod správou Okresního muzea v Kladně, od r. 1994 opět samostatné městské muzeum. - Současná expozice o historii města, okolí a významných rodácích zpřístupněna v r. 1982. - Součástí muzea galerie akademického malíře Jiřího Karse (1880-1945), představující nejkompletnější sbírku obrazů tohoto umělce.
  Keywordsmuzea * muzejní sbírky * městská muzea * vlastivědné expozice * galerie * obrazové galerie * radnice
  CitationNárodopisná výstava českoslovanská a střední Čechy. České uměleckohistorické sbírky. Sv. 3. Praha, 1994, s. 25-26.
  TKÁČ, Vladimír, KADLECOVÁ-MIKITINOVÁ, Helena. Čechy - země kulturních pokladů. 1. vyd. Opava: Optys, 1995, s. 308.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - Monographies, maps
  (82) - ARTICLES
  Městské muzeum (Velvary, Česko)

  corporation

Number of the records: 1