Number of the records: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Smečno, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nejsvětější Trojice (Smečno, Česko)
  Place Smečno (Česko)
  Events1587 - renesanční přestavba kostela
  Personalities Platzer, Ignác František - sochař
  DescriptonNa západní straně náměstí, na uzavřené terase. - Původně gotický z druhé poloviny 14. stol., r. 1587 přestavěný. - Dnes renesanční kostel s gotickými prvky, trojlodní, síňový, s obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží. Sakristie na půdorysu protáhlého osmiúhelníku v ose presbytáře. V celé výši západního průčelí tři slepé arkády, v nich kruhová okénka s kružbami; polokruhově sklenutý vstup. Na věži cibulová báň. V presbytáři a lodích jednotná valená klenba s lunetami a sítí štukovaných žeber, boční lodi odděleny masívními pilíři. Sakristie sklenuta gotickou křížovou klenbou a paprsčitě v závěru. - Zařízení: hlavní oltář rámový, od I. F. Platzera, s obrazem Nejsvětější Trojice, dále rokokový oltář sv. Václava, oltář Panny Marie, oltář sv. Jana Nepomuckého, oltář sv. Jiří a sv. Barbory. Kazatelna z druhé poloviny 18. stol., cínová renesanční křtitelnice, varhany s renesanční skříní. V sakristii a při vnější zdi kostela náhrobky Martiniců z 15., 16., 17. a 18. stol. - U kostela zámek a děkanství.
  Keywordskostely * děkansví * zámky * náhrobky * gotika * renesance * rokoko
  CitationKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 184.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 368-369.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 343.
  See also related Děkanství (Smečno, Česko)
  Smečno (zámek)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (15) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.