Number of the records: 1  

Zvonice (Skůry, Česko)

 1. Corporate nameZvonice (Skůry, Česko)
  Place Skůry (Česko)
  Events1870 - zvonice opravena
  1964 - přibližné datum další opravy zvonice
  Personalities Nedvěd, Jan - Stavite
  DescriptonU zbořeného kostela sv. Bartoloměje, v severozápadním nároží ohradní zdi hřbitova. - Dřevěná, na vyšší kamenné podezdívce obdélného půdorysu, se vzpěradlovou dřevěnou konstrukcí. Závěs na zvony ukryt ve svisle bedněném hranolu se dvěma stupni šindelové střechy. Na nosném trámu závěsu zvonu letopočet 1728, stavba však patrně starší; jádro zvonice patrně renesanční. Stavba zcela ztrácí věžovitý a vertikální charakter. Ve zvonici zavěšeny dva zvony. - Dokumentaci zvonice vyhotovil r. 1964 stavitel Jan Nedvěd ze Zlonic.
  Keywordszvonice * dřevěné zvonice * zvony * renesance * baroko
  CitationPoche, Emanuel. Umělecké památky Čech. Díl 3. Praha 1980, s. 329.
  Zvonice našeho kraje. Kladno 1992, s. 12.
  Kuča, Karel. České, moravské a slezské zvonice. Praha 1995, s. 209.
  See also related Zvony (Skůry, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1