Number of the records: 1  

Tvrz (Poštovice, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Poštovice, Česko)
  Place Poštovice (Česko)
  Events1609 - majetkem Valkounů z Adlaru
  Personalities Valkoun z Adlaru, Bohuchval - Majitel panství
  DescriptonTvrz se připomíná na konci 16. stol., kdy ji "Anna Teynova z Rziczian na Posstowicyzch" převádí na Heřmana Volfa Týna z Týna. Ten ves s dvorem a tvrzí věnoval r. 1602 své manželce Marjáně z Mirošovic, od r. 1609 majetkem Bohuchvala Valkouna z Adlaru, připojena k zlonickému panství. - Nevíme, zda se jednalo o novou tvrz z poslední čtvrtiny 16. stol., anebo starší z doby předhusitské. Za třicetileté války zanikla.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze
  CitationTIETZE, Zdislav. Z historie kladenského regionu - tvrze: Poštovice. Kladenský region, 1995, roč. 2, č. 39, s. 4.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 95.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1