Number of the records: 1  

Točník (hrad)

 1. Corporate nameTočník (hrad)
  Place Točník (Česko)
  Events1398 - první písemná zpráva o hradu
  1530 - postavena studna
  1534 - rensanční přestavba hradu
  1733 - postavena zámecká kaple sv. Bartoloměje
  Personalities Václav - český král
  Klicpera, Václav Kliment - dramatik
  Aleš, Mikoláš - malíř
  Greža, Jan - spisovatel
  DescriptonDominantní hrad na Zámecké hoře nad obcí Točník, naproti hradu a obci Žebrák. - Postaven dvorskou hutí z podnětu krále Václava IV. v l. 1395-1400, jako reprezentativnější a bezpečnější sídlo, když sousední hrad Žebrák již přestal vyhovovat. - První písemná zmínka o hradu z r. 1398, tehdy zde Václav IV. pobýval. Byla sem dokonce převezena i část korunovačních klenotů. Po smrti Václava IV. získal hrad jeho bratr Zikmund. V r. 1421 hrad zastaven, od té doby se jeho držitelé často střídali. Za Jana z Vartemberka zde v l. 1534-1543 provedeny renesanční úpravy, v nich potom pokračovali Lobkovicové. R. 1594 hrad připadl opět královské komoře, prováděla se jen nejnutnější oprava. Během třicetileté války hrad zpustošen. Od druhé poloviny 18. stol. hrad chátral, královský palác před úplnou zkázou zachránilo r. 1733 zřízení zámecké kaple v jeho velkém sále. - Hrad postaven na půdorysu nepravidelného trojúhelníka, skládal se ze severního a západního předhradí a vnitřního, na východ umístěného dvora s královským palácem. Původní vstup do hradu byl od východu královskou oborou (dnes pouze valy) do předhradí přes příkop věžovitou branou, již zbořenou. Ozdobný vlys se znaky zemí, jimž vládl Václav IV., při renesančních úpravách r. 1524 přenesen nad nový vchod na západním předhradí. Vnitřní hrad postaven na křemenném valu. - Rekonstrukce hradu započata v 30. l. 20. stol. Klubem českých turistů, s přerušením probíhá doposud. Dodnes zachován jednopatrový královský palác s křížovou klenbou, upravena zámecká kaple. Koncem 20. stol. zastřešen i velký palác, v hradním příkopu umístěni medvědi. - Výtvarně hrad zachytili malíři H. Ullík, V. Mrkos, A. Pucherna, Mikoláš Aleš aj. Historické motivy z hradu použil V. K. Klicpera v povídce Točník a Jan Greža ve hře Králův soud (o r. 1409). - Od hradu široký výhled do krajiny.
  Keywordshrady * zříceniny * kaple * brány * gotika * renesance * medvědária * medvědi
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 66.
  ABC kulturních památek Československa. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985, s. 528.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 356.
  DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 1. vyd. Praha: Libri, 1995, s. 287.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a hradů v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 94.
  DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků: střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2000, s. 131-133.
  See also related Žebrák (hrad)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Digitalizované dokumenty
  (2) - Monographies, maps
  (110) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.