Number of the records: 1  

Pomník Šemíka (Neumětely, Česko)

 1. Corporate namePomník Šemíka (Neumětely, Česko)
  Other namePamátník Šemíka (Neumětely, Česko)
  Place Neumětely (Česko)
  Origin1887
  DescriptonV parčíku u kostela sv. Petra a Pavla, u silnice. - Pomník bájného koně Šemíka. Podle pověsti kníže Křesomysl odsoudil neumětelského vladyku Horymíra k trestu smrti. Posledním přáním Horymíra bylo projet se na svém věrném koni Šemíkovi, což mu bylo umožněno. Při třetí objížďce nádvoří pražského Vyšehradu Horymír něco Šemíkovi pošeptal. Kůň se vzepjal, i s Horymírem skočil přes vyšehradské hradby do řeky Vltavy, přeplaval ji a uháněl k domovu. Pod dojmem tohoto statečného činu Křesomysl Horymíra osvobodil. Šemík se ale při skoku poranil a krátce poté, co donesl Horymíra do Neumětel, umřel. Pohřben byl před vraty tvrze, pod velkým kamenem. - Dnešní pomník údajně označuje původní místo Šemíkova hrobu. Zhotoven byl na náklady knížete Schwarzenberga v lomech obce Lounína kamenickým mistrem Velíkem ze Tmaně - Jedná se o velký kámen, dnes krytý pískovcovou klasicistní stříškou z r. 1887 (se signaturou "S. C. 1887") na čtyřech sloupech, v jejím průčelí je vytesán nápis: „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.“ - Pomník je v obci ve velké vážnosti, vztahují se k němu i různé pověry (např. „kdyby někdo s kamenem pohnul, stihlo by obec velké neštěstí“ nebo „blíží-li se nějaké nebezpečí, varuje kámen osadníky klepáním a rachotem“).
  Keywordspamátníky * pomníky * koně * pověsti * pověry * klasicismus
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 471.
  Neumětely: současnost [online]. [cit. 2005-08-10]. Dostupné z: http://www.neumetely.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (8) - ARTICLES
  Pomník Šemíka (Neumětely, Česko)
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.