Number of the records: 1  

Kostel sv. Mikuláše (Praskolesy, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Mikuláše (Praskolesy, Česko)
  Place Praskolesy (Česko)
  Events1216 - první zmínka o kostelu
  1620 - započata barokní přestavba
  Personalities Hellich, Josef Vojtěch - malíř
  DescriptonNa kopci nad obcí, na bývalém zrušeném hřbitově. - Postaven jako románský, písemně poprvé zmiňován r. 1216. Na počátku 14. stol. přestavěn goticky, v l. 1620-1710 barokně. Přestavován a upravován v r. 1738 a 1917. - Jednolodní, obdélný kostel s pozdně gotickým hrotitým portálem na jižní straně (v předsíni), se severní předsíní, s pravoúhlým presbytářem a s přilehlou sakristií. Na západní straně připojena hranolová věž, členěná portálem se supraportou a římsami a s okny. Loď sklenuta valeně s lunetami a pásy, pod dřevěnou balkónovitou kruchtou strop, předsíň sklenuta lunetami, presbytář plackou, sakristie valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. Stěny zdobeny nástěnnými malbami ze života světců a s podobami světců z r. 1919 od P. Majora. - Zařízení: na hlavním oltáři barokní obraz sv. Mikuláše od Karla Škréty; rokokový oltář sv. Jana Nepomuckého; barokní oltáře sv. Václava (s obrazem od J. Hellicha) a Panny Marie; oltář Srdce Páně. Kazatelna z první poloviny 18. stol. - U kostela kaple sv. Prokopa, barokní fara s mansardovou střechou a barokní márnice. Pod kostelem výklenková kaple.
  Keywordskostely * kaple * márnice * románský sloh * gotika * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 156.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 319.
  See also related Kaple sv. Prokopa (Praskolesy, Česko)
  Kaple sv. Jana Nepomuckého (Praskolesy, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (36) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1