Number of the records: 1  

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Other nameKostel sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Place Svatý Jan pod Skalou (Česko)
  Origin1661 - kostel dostavěn
  Events1600 - postavena zvonice
  1710 - původní klenba nahrazena dřevěnou
  Personalities Lurago, Carlo - Stavitel
  Dientzenhofer, Kryštof - Stavitel
  DescriptonPůvodně zde stál klášterní kostel sv. Jana, zvaný Hasenburský, zaniklý patrně během třicetileté války. Za opata Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka na jeho místě postaven architektem Carlem Luragem v l. 1657-1661 farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, zvonice z r. 1600 byla ponechána jako věž. R. 1710 původní klenba nahrazena dřevěnou valenou klenbou za vedení Kryštofa (nebo Kiliána Ignáce) Dienzenhofera, v r. 1859 klenba opět rekonstruována. - Barokní, jednolodní, obdélný kostel s bočními arkádami, s užším obdélným presbytářem, vestavěným do čtvercového klášterního komplexu. Fasády s polokruhovými okny, západní průčelí s polokruhově ukončeným oknem vyvrcholeno volutovým štítem. Vstupní dveře barokní, z první poloviny 18. stol. Vnitřek sklenut valenou klenbou s lunetami. Po jižní straně presbytáře v patře oratoř, po jižní straně lodi empora, otevřená do lodi polokruhovými oblouky. Kruchta na dvou sloupech podklenuta valeně. Na klenbě presbytáře fragment nástěnné malby s výjevy ze života sv. Ivana, na stropě podkruchtí barokní freska Krista Soudce. - Zařízení: hlavní oltář barokní s obrazem Setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem od Jindřicha Heintsche (1711); na kruchtě býval Bachmanův obraz z roku 1690 znázorňující položení základního kamene kostela (dnes umístěn v klášteře); velký obraz z 18. stol. Posmívání se Kristu. - Kostel přístupný (průvodce), z boku kostela vchod do Jeskyně sv. Ivana.
  Keywordskostely * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 476.
  Svatý Jan pod Skalou: dějiny místa a bývalého kláštera benediktinů "Ve Skalách". 1. vyd. Svatý Jan pod Skalou: Svatojánská nadace, 1994, s. 8-10.
  See also related Klášter (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Jeskyně sv. Ivana (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (22) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.