Number of the records: 1  

Radnice (Zdice, Česko)

 1. Corporate nameRadnice (Zdice, Česko)
  Other name(Earlier heading) Hostinec U krále Václava IV. (Zdice, Česko)
  Place Zdice (Česko), Husova 2
  Events16.10.1424 - vyjednávání příměří
  1597 - zájezdní hostinec U krále Václava IV.
  1951 - sídlo radnice
  Personalities Colloredo-Mannsfeld (rod) - původní majitel
  DescriptonProti kostelu Narození Panny Marie. - Původně středověký hostinec, dům, kde se po Žižkově smrti 16.10.1424 konalo památné setkání pánů podjednou a podobojí k vyjednání příměří. Od r. 1597 zájezdní hospoda U krále Václava IV. Od 16. stol. do konce 18. stol byl sídlem poštovní stanice. Za poštmistra Jana Karla Gobese byl středověký poštovní dům přestavět na klasicistní patrovou budovu s mansardovou střechou. Od konce 19. stol. až do r. 1937 byl dům s hostincem majetkem rodiny Pánkových. Dalším majitelem byl Colloredo Mansfeld, kterému byl v r. 1848 dům zabrán, v restituci po r. 1990 navrácen a v r. 1999 ho tento šlechtický rod prodal městu. Od r. 1951 slouží dům dodnes jako sídlo radnice, s obřadní síní v přízemí. - Dnes barokní, jednopatrový dům s portálem, balkónem a vikýřem v ose průčelí a s mansardovou střechou. Průčelí má v přízemí ploše rámovaná okna, v patře kromě toho nadokenní římsy. Hlavní chodba sklenuta valenou klenbou s lunetami, ostatní prostory plochostropé. Na jižní straně fasády jsou sluneční hodiny. Barokně byl přestavěn v 18. stol., upraven koncem 19. stol., poslední rekonstrukce proběhla v l. 1985-1990.
  Keywordsradnice * hostince * domy * zájezdní hostince * historické události * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 358.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 383.
  SMÍŠKOVÁ, Jana. Zdice: staré fotografie vyprávějí. Dbříš: Tiskárna Petra Dvořáka, 2010, s. 38.
  See also related Pošta (Zdice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.