Number of the records: 1  

Židovský hřbitov (Mořina, Česko)

 1. Corporate nameŽidovský hřbitov (Mořina, Česko)
  Place Mořina (Česko)
  Origin1736
  DescriptonAsi 500 m severozápadně od bývalé synagógy, v místní bývalé židovské čtvrti. - Založen v l. 1735-1736, pohřbívalo se zde do 30. l. 20. stol. Nachází se zde asi 150 náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1741. Na márnici je umístěna latinskohebrejská pamětní deska z doby založení hřbitova. - Jedná se o hřbitov téhož typu jako v Dobříši. - Celková obnova hřbitova byla zahájena r. 1998.
  Keywordshřbitovy * židovské hřbitovy * židovské čtvrtě * náhrobky * pamětní desky * márnice * baroko * klasicismus
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 524.
  FIEDLER, Jiří. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992, s. 110.
  Židovské hřbitovy v Čechách: Beroun [online]. [cit. 2007-12-06]. Dostupné z: http://zidovskehrbitovy.wz.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.