Number of the records: 1  

Tvrz (Tihava, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Tihava, Česko)
  Place Tihava (Česko)
  DescriptonV obci stávaly dvě tvrze. - Původní, starší tvrz, která není písemně doložena, stávala při jižním okraji obce, na skalnatém návrší nad Červeným potokem. Tvrz bývala chráněna vodním příkopem, vyloženým dubovými břevny. Bývala patrně sídlem Tihavských (Mtihavských) vladyků. Z této tvrze dochováno tvrziště uprostřed rybníčka Bašta (součást vodního opevnění tvrze), přímo na místě stojí barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Poblíž bývalého ovčína byl r. 1872 nalezen sklep se zbytky popela a středověkých střepů a kachlů. - Druhá tvrz stávala v severní části obce, postavena zřejmě na počátku 15. stol. Na počátku 16. stol. ztratila význam a časem zanikla. Její tvrziště zaniklo v 19. stol. při terénních úpravách.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 206.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 91.
  Brdy a Rokycansko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2002.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1