Number of the records: 1  

Kozí Hřbet (hrad)

 1. Corporate nameKozí Hřbet (hrad)
  Other nameHrádek
  Place Střední Povltaví (Česko)
  Sedlčany-oblast (Česko)
  Events1369 - první zmínka
  1468 - hrad rozbořen
  1541 - hrad pustý
  DescriptonZřícenina gotického hradu na skalnatém hřbetu nad potokem Mastníkem, 8 km od Sedlčan, 2,5 km od Radíče. - Písemně poprvé zmiňován ve 14. stol., založen pravděpodobně dříve. V l. 1392-1475 zde sídlili Břekovci, za Petra Břekovce v r. 1441 hrad bezvýsledně obléhán táborskými vojsky. Značně pobořen v r. 1468, r. 1541 již pustý. - Vyvýšeninu přetínají tři příkopy ve skále, z nich dva uzavírají bývalé předhradí. Do hradu se vcházelo předsunutou čtyřhrannou bránou, další byla v příčné hradbě. Na nejvyšším místě stávala ohrazená věž, malá okrouhlá věž byla vkomponována do hradební zdi. Za bránou protáhlé nádvoří lemované obytnými stavbami. - Dnes jsou zde zbytky zdiva obytné věže, první i druhé brány a obdélné palácové budovy.
  Keywordshrady * hrádky * zříceniny * gotika
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 212.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 3. Praha: Eva, 1996, s. 60.
  DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků: střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2000, s. 73-75.
  SEJK, Karel. Zbytky hradu Kozí Hřbet najdete u Sedlčan. Příbramský deník, 3.5.2002, roč. 11, č. 103, Čtení na víkend [příloha], s. 4.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (6) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1