Number of the records: 1  

Sklenář, Karel, 1938-

 1. Personal nameSklenář, Karel, 1938-, PhDr., DrSc.
  Birth Praha (Česko) - 08.07.1938
  Place of activity Mělník (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Archeolog, zabýval se také výzkumem pravěku na Mělnicku.
  Curriculum VitaeVystudoval gymnázium v Praze a prehistorii na Filozofické fakultě UK v Praze. V l. 1963-1967 archeolog bývalého Okresního vlastivědného muzea v Mělníku. S tímto muzeem pak externě spolupracoval téměř čtyřicet let. V l. 1965-1997 archeolog Národního muzea, 1990-1997 ředitel Historického muzea. Externě přednášel muzeologii a archeologii na pražských vysokých školách. Předseda České archeologické společnosti při AV ČR, předseda senátu Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií ad. Redaktor archeologických časopisů a sborníků. - Zabýval se starší a střední dobou kamennou, zejména vznikem a počátky stavebnictví a nejstarším osídlením českých jeskyní; dějinami české archeologie, archeologickou terminologií ad. - Autor řady odborných a populárně-naučných knih, muzejních expozic a výstav, článků a přednášek.
  Keywordsarcheologové * historici * učitelé * vysokoškolští pedagogové * muzejníci * památkáři * redaktoři * odborní publicisté
  CitationLexikon současných českých historiků. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 268.
  SÍGL, Miroslav. Blahopřejeme k životnímu jubileu archeologa Karla Sklenáře. Mělnicko, 2003, roč. 42, č. 27, s. 3-4.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - Literature for children and youth
  (38) - Monographies, maps
  (53) - ARTICLES
  (11) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1