Number of the records: 1  

Zimmler, Emil, 1863-1950

 1. Personal nameZimmler, Emil, 1863-1950, Ing., dr. tech. h. c.
  Birth Nymburk (Česko) - 14.11.1863
  Death Nymburk (Česko) - 31.12.1950
  Place of activity Nymburk (Česko)
  Praha (Česko)
  Teplice (Česko)
  Vídeň (Rakousko)
  Charact.Vodohospodářský odborník, technik a vlastivědný pracovník.
  Curriculum VitaeVystudoval vyšší reálku v Praze (1874-1881) a obor stavební inženýrství na pražské technice (1881-1886). V l. 1886-1890 působil ve státních službách na Zemském úřadu pro stavby silniční a mostní v Praze. Již tehdy vypracoval mnoho významných projektů, např. mostů v Rokycanech, Poděbradech, Staré Roli u Karlových Varů, v Soběslavi, Turnově, Strakonicích a Žatci. Podílel se také na opravě zříceného Karlova mostu v Praze v r. 1890. V l. 1890-1892 pracoval na vodním oddělení ministerstva vnitra ve Vídni, poté působil sedm let v Teplicích. V l. 1903-1905 zastával úřad náměstka ředitele při komisi pro kanalizaci Vltavy a Labe. Od r. 1906 stavební rada expozitury pro stavbu vodních cest, v l. 1919-1924 sekční šéf vodohospodářského odboru ministerstva veřejných prací. V r. 1925 získal čestný doktorát na ČVUT. - K jeho dalším pracím patří úpravu Labe u Hradce Králové, v Pardubicích, splavnění Labe u Mělníka a Obříství a dále významná úprava Labe v Nymburce. - Aktivně se podílel na regulaci Labe u Nymburka, stavbě nového mostu přes řeku, stavbě hydroelektrárny s plavební komorou a zejména na vybudování nymburského přístavu pod hradbami. - Stál u zrodu Masarykovy akademie práce v r. 1919, v l. 1926-1932 byl jejím prezidentem. Člen i spoluzakladatel Národohospodářského ústavu České akademie věd a umění, Jednoty technicko-hospodářské a technokratické společnosti. Podílel na zřízení Ústřední knihovny technické v Praze a pracoval v Technickém muzeu, jehož byl také spoluzakladatelem. Byl jmenován rytířem rakouským, polským a francouzským. - Od 30. let se intenzivně zapojil do kulturního dění Nymburka. Byl členem a předsedou Muzejního spolku v Nymburce. Dlouhá léta také působil jako konzervátor státní památkové péče, předseda Okrašlovacího spolku v Nymburce ad. - Autor řady odborných článků a publikací, např. Střední Labe (1908), Mravní základy úspěšné práce výrobní (1925), Pokrok na poli technickém (1930) ad. Také autor článků z regionální historie. V r. 1925 dokončil své paměti, knižně vydané v r. 2013 pod názvem Moje inženýrské paměti. - V r. 1944 jmenován čestným občanem města Nymburka, r. 2013 odhalena pamětní deska na jeho rodném domě čp. 120/15.
  Keywordsstavitelé * vodohospodáři * projektanti * vlastivědní pracovníci * odborní publicisté
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 1194.
  Významní nymburští rodáci. Nymburský deník, 26.4.2006, roč. 4, č. 98, Městský zpravodaj, s. 1.
  Kniha osobností a organizací města Nymburka: od založení města do roku 2011. Nymburk: Ivan Ulrych, 2011, s. 294. ISBN 978-80-87275-49-8.
  HAVELKOVÁ, Michaela, HOZÁK, Jan. Nymburk vzpomíná na Emila Zimmlera. Městský zpravodaj Nymburk. listopad 2013, s. 8.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (3) - Monographies, maps
  (14) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1