Number of the records: 1  

Tichý, Vítězslav, 1904-1962

 1. Personal nameTichý, Vítězslav, 1904-1962
  Birth Duchcov (Česko) - 08.01.1904
  Death Praha (Česko) - 26.06.1962
  Place of activity Duchcov (Česko)
  Praha (Česko)
  Slaný (Česko)
  Charact.Literární historik a kritik, středoškolský pedagog.
  Curriculum VitaeAbsolvent německého gymnázia v Duchcově, slavistiky a germanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Od r. 1926 profesor na obchodní škole ve Slaném, od r. 1936 na několika průmyslových školách v Praze. Spolupracoval s Právem lidu, Národní prací a dalšími listy. Místopředseda Literárněvědné společnosti při ČSAV a člen Společnosti Jaroslava Vrchlického. - Zajímal se o život a dílo Jaroslava Vrchlického, napsal obsáhlou monografii Jaroslav Vrchlický, život (1942), která byla oceněna Cenou Národního muzea v Praze. Autor monografií velkých osobností naší literatury, např. Hálka, Čelakovského, Klostermanna, Raise, Baara, Erbena a Jiráska. V nakladatelství Melantrich vyšla jeho známá studie Casanova v Čechách (1958). Rovněž autor literárních učebnic.
  Keywordsliterární historici * literární kritici * lingvisté * učitelé * středoškolští pedagogové * odborní publicisté * editoři
  Citation(pak). Jubilea týdne. Boleslavský deník, 1997, roč. 5, č. 144, příl. SD Magazín, s. 12.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 355.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 4/I. Praha: Academia, 2008, s. 919.
  Kdo byl PhDr. Vítězslav Tichý? [online]. [cit. 2009-01-23]. Dostupné z: <http://www.duchcov.cz/noviny/200406/konec/konec.htm> KOUKAL, Pavel.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (38) - Digitalizované dokumenty
  (8) - Literature
  (6) - Monographies, maps
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.