Number of the records: 1  

Friedrich, Jindřich, 1865-1935

 1. Personal nameFriedrich, Jindřich, 1865-1935, Dr., ing., PhMg.
  Birth Brandýsek (Česko) - 1865
  Death Černošice (Česko) - 20.11.1935
  Place of activity Kladno (Česko)
  Praha (Česko)
  Štýrský Hradec (Rakousko)
  Vídeň (Rakousko)
  Charact.Chemik, odborný publicista.
  Curriculum VitaeAbsolvent studia chemie na UK v Praze, Štýrském Hradci a Vídni. Krátce asistent katedry chemie UK v Praze. V r. 1899 založil vlastní chemickou laboratoř zaměřenou na obor uhlí, důlní plyny. Zajišťoval dlouhodobě úřední kontrolu důlního vzduchu kladenské kamenouhelné pánve. - Autor řady vědeckých publikací.
  Keywordschemici * odborní publicisté
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 942.
  KUNC, Jaroslav. Kdy zemřeli..?. BK ČK, 1974, zvl. seš. 5, s. 53.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1