Number of the records: 1  

Vysílač Chloumek

 1. Corporate nameVysílač Chloumek
  Other nameRadiový vysílač (Chloumek, Mělník, Česko)
  Place Chloumek (Mělník, Česko)
  Origin1938
  Events01.05.1938 - zahájeno vysílání
  31.03.2003 - ukončeno vysílání
  Personalities Zeman, Bedřich, - architekt
  DescriptonVysílač byl postaven v r. 1938 na návrší u Chloumku, místní část Mělníka. Pojmenován po prezidentovi Dr. Edvardovi Benešovi. Původně sloužil jako vysílač pro německou menšinu (v Sudetech), vysílal na střední vlně o kmitočtu 1137 kHz. Stavbu realizovala mělnická firma "Širc - Zeman". 7. března 1938 bylo zahájeno zkušební vysílání z rozhlasového studia v technické budově na Chloumku, oficiální vysílání 1.5.1938 v německém jazyce ze stanice Praha II z pražského studia na Fochově třídě (dnešní Vinohradské), se kterým byl vysílač propojen podzemním kabelem. - Původní kovový stožár příhradové konstrukce o výšce 126 m byl ukončen anténním kapacitním nástavcem ve tvaru nízkého kuželu a celá hmotnost spočívala na dvojitém kloubovém porcelánovém izolátoru ve tvaru komolého kužele zn. LAP. Stabilitu stožáru zajišťovaly ocelové kotvy (přerušované porcelánovými izolátory) zaústěné do betonových bloků. Později byly kotvy nahrazeny umělohmotnými lany. Stožár nebo kotvy byly téměř při každé větší bouřce zasaženy bleskem. V r. 1983 byl vybudován nový stožár 150 m vysoký, který je rovněž ocelový, samonosný, příhradový, zhotovený z masivních ocelových profilů ve tvaru písmene H. Původní vysílač anglické výroby (zn. Standart elektric) pracující v pásmu středních vln na frekvenci 1137 kHz o výkonu 100 kilo Wattů vysílal až do r. 1970, tehdy byl nahrazen novým výkonnějším domácím „Tesláckým“ zařízením, které bylo schopné vysílat až se čtyřmi sty kilo Watty a pracoval na 1233 kHz. Vysoký výkon působil rušivě na nedokonale odstíněné předměty v okolí vysílače. V l. 1991-1996 přenášel rozhlasový vysílač program Radia Svobodná Evropa, jehož redakce přesídlila z německého Mnichova do pražské budovy bývalého Národního shromáždění. Po přechodu ČRo6 na čtyřiceti kilowattový vysílač nedaleko Zbraslavi u Prahy, byl vysílač na Chloumku 31. března 2003 definitivně vypnut. - Vedle se nachází retranslační televizní věž.
  Keywordsvysílače * rozhlasové vysílače * věže * technické památky
  CitationPURŠ, František. Před pětasedmdesáti lety byl postaven na Chloumku vysílač. Mělnicko. Roč. 51, č. 8, s. 3.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  Vysílač Chloumek

  corporation

Number of the records: 1