Number of the records: 1  

Břežany I (Kolín, Česko)

 1. Geographic nameBřežany I (Kolín, Česko)
  DistrictKolín
  Events1088 - první zmínka o obci
  DescriptonObec 9 km západně od Kolína, 3,5 km jihozápadně od Velimi. - Nadmořská výška: 240 m. - Písemně poprvé zmiňována k r. 1088 v zakládací listině vyšehradské kapituly. Bývala majetkově rozdělena, v r. 1290 jednu její část prodával Hynek z Dubé sedleckému klášteru. R. 1436 zastavil král Zikmund Břežany jako církevní majetek Bedřichovi ze Strážnice, ten je připojil ke kolínskému panství. Další zprávy o Břežanech jsou až z r. 1543, tehdy jako dědičný statek náležely bratřím Václavovi a Michalovi Březským z Ploskovic, kteří obývali zdejší tvrz. V r. 1642 obec vydrancována Švédy. Poslední Březští se velmi zadlužili, proto museli Břežany s tvrzí a dvorem prodat. R. 1655 je ve veřejné dražbě koupil Karel František Berka z Dubé, ale již v r. 1657 je prodal majiteli sousedních Chocenic, Antonínu Augustovi Binagovi. Jeho vdova Cecílie prodala Břežany r. 1699 svému synovi Václavu Einfriedovi. V r. 1729 se majitelem panství stal Filip ze Šternberka, který Břežany i Chocenice připojil trvale k cerhenickému statku. R. 1757 se v okolí obce odehrála významná bitva u Kolína. Dvůr v Břežanech byl zrušen v r. 1778, kdy Cerhenice patřily Ústavu šlechtičen na Hradčanech, z jeho budov a pozemků byly zřízeny nové poddanské usedlosti. - Dnes jsou Břežany I samostatnou obcí, ke které administrativně patří obce Chocenice a Nové Město a osada Zlaté Slunce. - V jihozápadní části obce, v areálu bývalého hospodářského dvora dnes stojí přestavěná tvrz (čp. 37), na návsi obdélná kaple z 19. stol., 100 m západně od obce při silnici do Blinky výklenková barokní kaplička z 18. stol. a 300 m východně za obcí při silnici do Chocenic barokní výklenková kaplička z 18. stol. (opravená v r. 2000).
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * zaniklé tvrze * přestavěné tvrze * kaple * výklenkové kaple * kapličky * baroko * bitvy
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 59.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-11-18]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/brezany-i.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (1) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1