Number of the records: 1  

Bakov nad Jizerou (Česko)

 1. Geographic nameBakov nad Jizerou (Česko)
  See also Bakov nad Jizerou (Česko : oblast)
  Events1345 - první zmínka o Bakově
  Personalities Linka, Jiří Ignác, - hudební skladatel
  Pokorný-Bakovský, Josef, - levicový novinář
  Čečelka, Josef, - legionářský novinář
  Livora, Rudolf, - malíř
  Livora, Otakar, - malíř
  Černý, Josef, - sbormistr
  Lhoták, Jaroslav, - lékař, pediatr
  Bednář, Vladimír, - regionální historik
  Vondrášková, Iva, - spisovatelka
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.48222,14.94139&z=12
  DescriptonMěsto 10 km severně od Mladé Boleslavi, při levém břehu řeky Jizery. - Nadmořská výška: 220 m. - Původní osada byla na severní a západní straně chráněna řekou a střežila zdejší brod na důležité obchodní stezce do Žitavy. Ve středověku trhová ves s farním kostelem, v majetku mnichovohradišťského kláštera. R. 1345 byl dán Bakov do správy Markvartovi ze Zvířetic, následně se stal součástí panství Zvířetice. Kdy byl Bakov povýšen na městečko známo není, v 15. stol. uváděn jako městečko s právem trhovým (privilegium z r. 1497). V 16. stol. Bakov dědičně udělen pánům z Vartenberka, r. 1590 darovaly bratři Hendrych a Zikmund z Vartenberka Bakovu právo várečné, právo na prodej soli, Jan z Vartenberka r. 1607 právo vinného šenku. Městečko zaznamenalo slibný rozvoj, rozšířilo se zde také českobratrské náboženské hnutí. R. 1620 stihl Bakov velký požár, zcela vydrancován a vypálen byl Švédy během třicetileté války, r. 1643. Postupně byl ale opět obnoven, v r. 1689 byl např. založen Literátský kůr, který vedl místní kantor Tomáš Rotelius. R. 1753 bylo z důvodu častých ničivých povodní přeloženo koryto řeky Jizery v místech pod Panským ostrovem dále od města, upraveno r. 1803. Během 19. stol. zaznamenal Bakov opět rozvoj, r. 1824 byla postavena kamenná budova školy (dnes městské muzeum), v 60. l. založen pěvecký spolek Slavoj (r. 1867) a tělovýchovný spolek Sokol, r. 1865 uvedena do provozu železniční dráha, r. 1867 vybudováno bakovské hlavní nádraží. V 70. l. zřízena Měšťanská beseda a divadelní spolek Tyl. V r. 1866 byl Bakov vydrancován procházejícím vojskem z Prusko-Rakouské války, následně stiženo cholerou a v r. 1869 velkým požárem. R. 1905 byla ale postavena nová budova školy. Během první republiky nastal rychlý stavební rozvoj města, v l. 1924-1933 přibylo každoročně 30-40 nových domů. V r. 1966 byl Bakovu nad Jizerou opět udělen status města. - Na náměstí v centru města dnes kostel sv. Bartoloměje, poblíž fara a sloup Nejsvětější Trojice, na hřbitově kostel sv. Barbory. - K významným osobnostem Bakova patří např. hudební skladatel Linka, novináři Josef Pokorný-Bakovský a Josef Čečelka, malíři Rudolf a Otakar Livorové, sbormistr Josef Černý, zakladatel české pediatrie Jaroslav Lhoták, regionální historik Vladimír Bednář nebo spisovatelka Iva Vondrášková.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * obchodní stezky * kostely * fary * obelisky * osobnosti
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 31.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 31-32.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 120.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 1. Praha: Libri, 1996, s. 47-49.
  Město Bakov nad Jizerou [online]. c2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupné z: http://www.bakovnj.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Mladá Boleslav.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (8) - File of geographical names
  (51) - File of personal names - persons from region
  (9) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (6) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (79) - ARTICLES
  (7) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

  To the basket


Map

GPS: 50°28'55.92"N, 14°56'29.04"E