Number of the records: 1  

Nebovidy (Kolín, Česko)

 1. Geographic nameNebovidy (Kolín, Česko)
  See also (Narrower term) Hluboký Důl (Nebovidy, Kolín, Česko)
  DistrictKolín
  Events1235 - první zmínka o obci
  Personalities Rautenkranc, Josef Miloslav, - kněz, obrozenecký básník, knihovník u Chotků
  Čermák, Josef, - hudební pedagog a skladatel
  Flos, František, - spisovatel, redaktor, překladatel
  Doubrava, Jaroslav, - český léčitel
  DescriptonObec 4 km jižně od Kolína, na svazích hlubokého dolu Nebovidského potoka. - Nadmořská výška: 247 m. - Území osídleno již v pravěku, doloženo zde husté osídlení od mladší doby kamenné až po dobu hradištní. Ves Nebovidy byla písemně poprvé připomínána v r. 1235 a 1268, tehdy zde sídlil Kunata z Nebovid, v l. 1325-1327 Pavel z Nebovid (který měl styky se sedleckým klášterem). Během 14. stol. byla obec majetkově rozdělena na dvě části, v každé z nich vznikla vladycká tvrz. Tím se na dalších 100 let také rozdělila historie obce. V r. 1473 spojil obě části Nebovid Jindřich z Nebovid, předek zemanské rodiny Chotouchovských z Nebovid sídlící na horní nebovidské tvrzi Okrouhlá, a obec jako jeden celek prodal ještě téhož roku Janu Plzákovi z Nebřezin. Od něho v r. 1477 získal Nebovidy i obě tvrze kutnohorský měšťan Mikuláš Rezek z Veselé, který se však rozhodl obývat pouze dolní tvrz a horní tvrz Okrouhlou nechal přestavět na faru. Před r. 1514 získal dolní tvrz Jan Hanykéř ze Semína, povýšený do rytířského stavu. Po smrti Viléma Hanykéře v r. 1581 připadla tvrz Jiřímu Hášovi z Újezda, který však Nebovidy zadlužil a r. 1610 je musel prodat svému hlavnímu věřiteli Pavlu Hrabaňovi z Přerubenic. Ten Nebovidy připojil k panství Červené Pečky. Dnes jsou Nebovidy samostatnou obcí. - V obci dnes kostel sv. Petra a Pavla, poblíž barokní márnice, bývalá dolní tvrz přestavěná pro hospodářské účely, horní tvrz přeměněná na faru, v jejím sousedství nová fara z r. 1900, na novém hřbitově za obcí pseudobarokní kaple z r. 1904. - K významným osobnostem obce patří např. kněz, obrozenecký básník a knihovník u Chotků Josef Miloslav Rautenkranc, hudební pedagog a skladatel Josef Čermák, spisovatel, redaktor a překladatel František Flos nebo známý léčitel Jaroslav, Doubrava.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba kamenná * doba hradištní * majitelé obce * tvrze * kostely * fary * márnice * kaple * baroko * novobarokní sloh * osobnosti
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 279.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 318-319.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 333.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-06-09]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/nebovidy.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (18) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1