Number of the records: 1  

Horky nad Jizerou (Česko)

 1. Geographic nameHorky nad Jizerou (Česko)
  DistrictMladá Boleslav
  Events1346 - zmiňována tvrz Brodce
  15. stol. - vznik osady Horky
  Personalities Frumar, Miloslav, - chemik
  Procházka, Bohuslav, - lesnický odborník
  Šťastný, Alois, - stavitel a malíř
  Krupka, Josef, - umělecký kovář
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.32706,14.85606&z=12
  DescriptonObec na pravém břehu řeky Jizery, 11 km jižně od Mladé Boleslavi. - Nadmořská výška: 215 m. - Území osídleno již v pravěku, nálezy doložena doba kamenná (tzv. předúnětické kultury) a doba bronzová (hroby lužické kultury a lidu popelnicových polí). Později zde přes řeku Jizeru vznikl důležitý brod na královské stezce z Prahy do Zhořelce, který střežila tvrz Brodce. Protože se tvrz a část vsi okolo ní rozkládaly na vyvýšeném místě, bylo toto území označováno jako Hůrka, od 15. stol. se ustálil název Horky (druhá část vsi za řekou si ponechala název Brodce). Před r. 1346 zde sídlil Franěk z Brodce, během 15. a 16. stol. se držitelé poměrně rychle střídali (před r. 1418 Škopkové z Dubé, v l. 1426-1433 Jan z Obříství, v l. 1505-1561 Vančurové z Řehnic, v l. 1561-1623 Kaplířové ze Sulevic). Počátkem 16. stol., snad za Vančurů z Řehnic, byla brodecká tvrz přestavěna na renesanční zámek. Pro účast v protihabsburském povstání byl r. 1623 zámek se statkem zkonfiskován Václavu Kuplíři ze Sulevic, v r. 1623 je získal Matyáš z Klarštejna. Za Hartmanů z Klarštejna byly Horky barokně přestavěny (zámek, postaven kostel sv. Mikuláše a špitál - chudobinec). Po smrti Františka Václava Hartmana z Klarštejna v r. 1738 zdědila panství jeho sestra Polyxena, její syn Maxmilián Desfours prodal Brodce a Horky Clam-Gallasům. Posledními majiteli obce byli v l. 1805-1919 Nostic-Rieneckové. - Rok 1849 znamenal pro Brodce a Horky definitivní správní odloučení, obě obce se staly samostatnými. Nastal prudký rozvoj obce. V r. 1845 zde žilo 442 obyvatel, v r. 1905 již 727 obyvatel v 112 domech. Byla zde založena škola, zásluhou MUDr. Emanuela Semeráda r. 1880 založen Sbor dobrovolných hasičů, r. 1885 založena obecní kronika (př. kronikář Josef Houštecký), r. 1923 otevřena pošta. Během první světové války také obec Horky strádala, rekviziční komise odváděly koně, dobytek i potraviny. Na kampaň byly do cukrovaru přiváženi ruští a italští váleční zajatci. Na bojištích padlo 21 horeckých obyvatel. Po válce se obec začala vzmáhat, r. 1931 koupil vyhořelý Kopšův mlýn Karel Langer a započal s výstavbou nového, celé panství v r. 1933 koupil chotětovský rodák Josef Hegr a zahájil rozsáhlou přestavbu všech objektů velkostatku i k panství patřících podniků, byla vydlážděna silnice Horky-Brodce. Slibný vývoj obce přerušila německá okupace, druhá světová válka a období socialismu. Ještě do konce r. 1945 odešlo z Horek osídlit pohraničí 30 rodin. - K významným osobnostem obce patří chemik Miloslav Frumar, lesnický odborník Bohuslav Procházka, stavitel a malíř Alois Šťastný a umělecký kovář Josef Krupka.
  Keywordsobce * dějiny obce * doba kamenná * doba bronzová * kultura lužická * kultura lidu popelnicových polí * tvrze * strážní tvrze * přestavěné tvrze * zámky * kostely * samostatnost * osobnosti
  CitationANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1984, s. 138.
  Máchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985. s. 146. Turistický průvodce ČSSR.
  FIŠERA, Zdeněk. Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku. Vyd. 1. Mladá Boleslav: Okresní muzeum Mladá Boleslav. 2002, s. 36.
  Obec Horky nad Jizerou: historie [online]. c2012. [cit. 30.11.2012]. Dostupné z: http://www.horkynj.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Maldá Boleslav.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (8) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (11) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

GPS: 50°19'37.56"N, 14°51'21.96"E