Number of the records: 1  

Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)

 1. Corporate namePamátník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)
  Other nameNárodní muzeum (Praha, Česko). Muzeum české hudby. Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)
  Národní muzeum (Praha, Česko). Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)
  Národní muzeum (Praha, Česko). České muzeum hudby. Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)
  Národní muzeum - Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích
  Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích
  Smetanova Myslivna Jabkenice
  Place Jabkenice (Česko)
  Events08.09.1888 - slavnostní odhalení pamětní desky
  1937 - otevřena první stálá expozice
  2003 - otevřena poslední stálá expozice
  Personalities Smetana, Bedřich, - hudební skladatel
  DescriptonPamátník v bývalé myslivně na konci Jabkenic v blízkosti rozsáhlé obory. Myslivna bývala sídlem lesního úřadu knížat Thurn-Taxisů. Od r. 1875 zde působil zeť Bedřicha Smetany Josef Schwarz, manžel jeho dcery Žofie. U nich prožil hluchý Smetana se svou rodinou poslední léta života (1875-1884) a vznikla zde i řada jeho nejvýznamnějších děl, např. opery Hubička, Tajemství, Čertova stěna, část cyklu symfonických básní Má vlast ad. - Již v r. 1888 byla Smetanovi na průčelí myslivny slavnostně odhalena pamětní deska od Hugo Mauermanna. Od r. 1928 byla v myslivně zpřístupněna jako malé muzeum Smetanova pracovna. V r. 1936 zakoupilo myslivnu sdružení Dědictví Bedřicha Smetany a o rok později zde byla ve spolupráci se Smetanovým muzeem v Praze otevřena první stálá expozice. Od r. 1950 spravovalo jabkenickou myslivnu samotné Smetanovo muzeum v Praze. Třetí stálá expozice zde byla přístupná v l. 1964-1987. V l. 1987-1995 byla z havarijních důvodů myslivna pro veřejnost zavřena a rekonstruována. Nová, v pořadí čtvrtá stálá expozice, byla otevřena až v r. 2003, je věnována jabkenickému období Smetanova života. Obrazovými a písemnými dokumenty i řadou osobních a rodinných předmětů přibližuje život Smetanovy rodiny i rodiny Žofie a Josefa Schwarzových v Jabkenicích a kontakty B. Smetany s Mladoboleslavskem ještě před jeho příchodem do Jabkenic a dokumentuje Smetanovu tvorbu jabkenického období – především její provozování a šíření na koncertech, operních scénách a prostřednictvím hudebních vydavatelství v Čechách i v zahraničí. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu zrekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny a dalšími autentickými památkami. V sále s malou galerií obrazů skladatelova vnuka Zdeňka Schwarze je možný nerušený poslech Smetanových skladeb dle vlastního výběru. Od r. 2004 je v Památníku nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná v r. 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou. - Památník je od r. 1976 součástí Muzea české hudby a spadá pod správu Národního muzea.
  Keywordsmuzea * expozice * hudební skladatelé * pamětní desky
  CitationMOJŽÍŠOVÁ, Olga. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích: průvodce. Jabkenice: Národní muzeum Praha, 2003. 78 s.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - Monographies, maps
  (30) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Památník Bedřicha Smetany (Jabkenice, Česko)

  corporation

  To the basket