Number of the records: 1  

Obora Aglaia

 1. Corporate nameObora Aglaia
  Other nameAglaia
  Place Dobříš (Česko)
  Events1993 - v oboře obnovena správa Colloredo-Mansfeldů
  DescriptonAsi 1 km od severní hranice města Dobříš, jižně od vrchu Aglaia. - Chová se zde daňčí, jelení, viržinská, srnčí a černá zvěř. - V polovině 18. stol. zde byla založena rozsáhlá obora Královská stolice, do jejíhož areálu patřil i sousední vrch Aglaia a jeho okolí. Oplocení obory bylo dlouhé 18 km. - Patřila do majetku Mansfeldů a následně Colloredo-Mansfeldů s výjimkou l. 1948-1992, kdy hospodaření na tomto majetku zajišťoval stát. Na základě restitučních zákonů bylo panství Dobříš navráceno Jeronýmu Colloredo-Mansfeldovi, který v r. 1993 založil Lesní a rybniční správu. Po jeho smrti v r. 1998 se novým majitelem stal jeho synovec, Jerome Colloredo-Mansfeld.
  Keywordsobory * lesní obory * chov zvířat * chov jelenů
  CitationHřebeny a Slapská přehrada: 1: 50 000. 3. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2001.
  Lesní a rybniční správa Zbiroh: honitba Aglaia - Obora [online]. [cit. 2005-07-01]. Dostupné z: http://www.lesyzbiroh.cz/honaglaia.html.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names
  (1) - File of geographical names - region
  (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1