Number of the records: 1  

Kostel sv. Mikuláše (Hnidousy, Kladno, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Mikuláše (Hnidousy, Kladno, Česko)
  Place Hnidousy (Kladno, Česko)
  Origin1912
  Events15.06.1913 - kostel vysvěcen
  Personalities Korejs, Zdeněk, - farář
  DescriptonV horní části Hnidous, městské části Kladna-Švermova. Pozemky na stavbu kostela věnovali břevnovští benediktini, stavbu financoval spolek sv. Bonifáce. Finančně přispěl i pražský arcibiskup Leo kardinál Skrbenský. Autor projektu není znám, stavbu realizoval kladenský stavitel Antonín Procházka ml. Vlastní stavba byla zahájena v květnu 1912 a již koncem září byla dokončena. Samotný kostel vysvěcen až v červnu 1913. - Pozdně secesní kostel byl postaven z bílých cihel a železobetonu (lepší stabilita; počítalo se s poddolováním). Dvoulodní s obdélným polokruhovitě ukončeným presbytářem a přístavkem sakristie, nad níž se nachází chór, a půlkruhovým přístavkem pro křtitelnici. Strop hlavní lodi je rovný, kazetový, strop presbytáře je tvořen klenbou ve tvaru čtvrtiny koule. Klenba stropu nad kůrem, pod níž se nachází hlavní vchod, přechází do mohutného oblouku. Částečně dochována secesní výmalba pod kůrem a na stropě hlavní lodi. Na boční straně kostela je hranolová věž vysoká 32 m. Kostel je orientován k jihu a nikoliv k východu, jak je obvyklé. - Zařízení: hlavním pseudogotický oltář s obrazem sv. Mikuláše spolu se sv. Ludmilou a se sv. Václavem byl převezen z Karlštejna. V r. 2001 nahradily dlouhodobě používané harmonium varhany, které jsou staré přes 100 let a byly sem převezeny z kostela v Kmetiněvsi. Původní zvony zrekvírovány, dnes jsou zde zavěšeny dva zvony z dílny Rudolfa Manouška, jeden z r. 1919 a druhý, sv. Václav, z r. 1929. K nejdéle sloužícímu duchovnímu správci v tomto kostele patří farář Zdeněk Korejs. - Vedle kostela fara z r. 1924.
  Keywordskostely * secese * věže * zvony * oltáře * varhany * faráři * fary
  CitationKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 197-199.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 389.
  Církve na Kladensku a Slánsku. Kladno: Okresní úřad, 1999, s. 41.
  MAREK, Pavel, PAVLÍK, Jakub, BAĎURA, František. 100 let kostela sv. Mikuláše v Hnidousích: 1913-2013. Kladno: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, 2013. 18 s.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - Monographies, maps
  (4) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kostel sv. Mikuláše (Hnidousy, Kladno, Česko)

  corporation

Map

GPS: 50°10'11.90"N, 14°6'46.01"E

Number of the records: 1