Number of the records: 1  

Hemerkův statek (Slaný, Česko)

 1. Corporate nameHemerkův statek (Slaný, Česko)
  Other nameStanovský dvůr (Slaný, Česko)
  Place Slaný (Česko), Ouvalova ul.
  Events1498 - dvůr majetkem Stana z Milého
  1617 - dvůr rozšířen o renesanční zámek
  2004 - objekt zrekonstruován
  Personalities Hemerka, August - slánský purkmistr
  DescriptonV jižní části města. - V r. 1498 zde zmiňován dvůr rytíře Stana z Milého. V r. 1617 tzv. Stanovský dvůr přeměněn na renesanční zámeček a rozšířen o park. Barokně upraven. V 80. l. 19. stol. přebudován slánským purkmistrem Augustem Hemerkou na pseudorenesanční sídlo (zámeček s velkým dvorem, parkem a vlastní kaplí). - Obytná, v jádru renesanční budova s barokními a pseudorenesančními přestavbami. Na hranolové věži renesanční okna s rustikovým obložením a znak vladyků z Milého s letopočtem 1617. Prostory v přízemí sklenuty valenými klenbami s lunetami; uvnitř kamenný obdélný bosovaný portál s polokruhovou archivoltou. - V r. 2002 prodán pražské firmě JMT CZ, po rekonstrukci (2004) slouží ke komerčním účelům.
  Keywordsdvory * hospodářské dvory * statky * obytné domy * zámečky * kaple * renesance * baroko * pseudorenesance
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 336.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 340.
  TVRDEK, Zdeněk. Hemerkův statek bude zachráněn. Slánské listy, 2002, roč. 10, č. 10, s. 5.
  DALIBOR, Libor. Hemerkové a město Slaný. Slánské listy, 2002. roč. 10, č. 16, s. 12.
  FRANKOVÁ, Božena. Drnovský dvůr a Hemerkův statek. Slánská radnice, 2003, roč. 6, č. 7, s. 16.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (7) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1