Number of the records: 1  

Kaple Panny Marie (Tuřany, Česko)

  1. Corporate nameKaple Panny Marie (Tuřany, Česko)
    Place Studeněves (Česko)
    Tuřany (Kladno, Česko)
    Origin18. stol.
    Events2013 - nová socha Panny Marie
    DescriptonNa cestě do Studeněvsi. Barokní, výklenková kaple z 18. stol. Průčelní stěna s lizénami a trojúhelným štítem. Vnitřní obdélný prostor sklenut valenou klenbou s lunetami. – V devadesátých letech 20. stol. ji opravil a stromky kaštanů osadil pan Josef Sochor ze Studeněvsi. Dne 15. 8. 2013 v den oslavy Nanebevzetí Panny Marie byla kaplička nově vyzdobena soškou Panny Marie, kterou odlil Matěj Zeithaml a František Havlůj se skauty podle jihočeského vzoru. Kapličku se soškou Panny Marie nově vysvětil tuřanský pan farář.
    Keywordskaple * baroko
    CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 120.
    Collection kindFile of corporation names - monuments in region
    corporation

    corporation

    To the basket


Map

GPS: 50°13'38.03"N, 14°2'7.03"E