Number of the records: 1  

Kostel sv. Petra a Pavla (Liteň, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Petra a Pavla (Liteň, Česko)
  Place Liteň (Česko)
  Events1661 - kostel barokně upraven
  1906 - kostel upraven pseudobarokně
  DescriptonV severní části náměstí. - Původně gotický farní kostel ze druhé poloviny 13. stol. Při obnově Litně po třicetileté válce r. 1661 přestavěn barokně. V l. 1765-1767 obnoven, r. 1800 a 1892 opravován. R. 1906 přistavěno pseudobarokní průčelí s věží, kostel opět upraven. - Jednolodní, obdélný, s čtvercovým presbytářem, rozšířeným po stranách polokruhovými kaplovými přístavky. Obdélná sakristie po severní straně. Presbytář sklenut křížovou klenbou, polokruhové přístavky konchou, loď valeně s lunetami, sakristie plochostropá. V lodi ploché arkádové oltářní výklenky; stěny členěny čabrakovými pilastry s mušlí. Kruchta konvexně vypnutá. - Zařízení: hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla rokokový, nověji upravený; boční rokokový oltářík sv. Vincence. Dále čtyři historizující oltáře Sv. rodiny a sv. Anny, rokoková kazatelna a barokní cínová křtitelnice. Na severní straně kostela fragment figurálního náhrobku z r. 1581, znakový náhrobek ze 16. stol. a barokní náhrobek. - Na budově školy u kostela náhrobek se znakem ze 16. stol. - U kostela hřbitov.
  Keywordskostely * náhrobky * gotika * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 269-270.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 285-286.
  See also related Hřbitov (Liteň, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (6) - ARTICLES
  Kostel sv. Petra a Pavla (Liteň, Česko)

  corporation

Map

GPS: 49°54'18.74"N, 14°8'53.54"E