Number of the records: 1  

Tvrz Skorotín

 1. Corporate nameTvrz Skorotín
  Place Skorotín (Česko: zaniklá obec)
  Trhové Dušníky (Česko)
  Events1515 - první zmínka o tvrzi
  DescriptonV lese, východně od areálu dnešní hájovny Skorotín. - Ves Skorotín s tvrzí je písemně poprvé doložena v l. 1359-1376, v souvislosti se zdejším zemanem Přibíkem ze Skorotína. Z dalších držitelů jsou známi Přech (v l. 1401-1414) a Přibík (1437-1463). Koncem 15. stol. byl zdejší statek připojen k Pičínu, při opětném dělení připadl Václavu Bechyňovi z Lažan. Tehdy již byly tvrz a zdejší dvůr pusté. Bechyně sice tvrz opravil, ale celý statek Skorotín později připojil k sousedním Trhovým Dušníkám. Sídlem spojeného statku se stala tvrz v Dušníkách, skorotínská tvrz byla opuštěna. Její zdi byly rozebrány a použity na stavbu panského ovčína, který stál již r. 1741. V jeho sousedství býval pravděpodobně i rybník. Z bývalé tvrze zůstaly v jeho sousedství ještě počátkem 19. stol. zachovány zbytky zřícenin. Ovčín vyhořel koncem 19. stol., pozůstatky jeho zdiva jsou patrné v severovýchodním nároží areálu dnešní hájovny. - Pozůstatkem po bývalé bývalé tvrzi Skorotín jsou zbytky tvrziště v podobě zasypaných příkopů a náspů východně od hájovny.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * ovčíny * tvrziště
  CitationBĚLOHLÁVEK, Miloslav; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: západní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985, s. 304.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation