Number of the records: 1  

Bohostice (zámek)

 1. Corporate nameBohostice (zámek)
  Place Bohostice (Česko)
  DescriptonV hospodářském dvoře bývalého JZD. - Postaven pravděpodobně v 18. stol., písemné zprávy o vzniku zámku nejsou. Jako majitelé zmiňováni Kocové z Dobrše. - Barokní jednopatrová obdélná stavba s mansardovou střechou, na ní věžička s plechovou cibulovou bání. Nadokenní šambrány byly po r. 1900 necitelně neslohově upraveny. - V současné době zámeček opraven. Jako ukázka typického drobného panského sídla byl zámeček prohlášení za kulturní památku.
  Keywordszámky * hospodářské dvory * baroko
  CitationŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 28.
  ŠKODOVÁ, Markéta. Zámek nebo chalupa aneb baroko na vsi. Příbramský deník, 6.6.1996, roč. 4, č. 132, s. 11.
  Střední Povltaví: Zvíkov a Orlík: 1: 50 000. 3. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2003.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

GPS: 49°36'5.54"N, 14°8'24.85"E

Number of the records: 1