Number of the records: 1  

Jedlička, Rudolf, 1869-1926

 1. Personal nameJedlička, Rudolf, 1869-1926, MUDr., prof.
  Birth Lysá nad Labem (Česko) - 20.02.1869
  Death Harrachov (Česko) - 26.10.1926
  Place of activity Praha (Česko)
  Charact.Lékař, zakladatel Jedličkova ústavu pro tělesně postižené děti v Praze.
  Curriculum VitaeAbsolvent Akademického gymnázia a Lékařské fakulty UK v Praze. Účastník studijních zahraničních cest i mezinárodních lékařských setkání. Asistent na chirurgické klinice prof. Maydla v Praze. Společně zavedli do české chirurgie princip asepse (opatření bránících vniknutí mikrobů do rány). Přední světový odborník v oboru rentgenologie. Následky rentgenového záření se u něj objevily již v r. 1899. Od r. 1902 se zasloužil o vybudování oboru radiologie u nás. V r. 1903 po smrti prof. Maydla řídil jeho kliniku. Mimořádným profesorem se stal v r. 1907. V r. 1912 odešel dobrovolně do Bělehradu léčit vojáky raněné v balkánské válce. Srbskou vládou byl vyznamenán řádem Svatého Jury 2. třídy. - Po r. 1921 profesor chirurgie, patologie, radiologie a rentgenologie na Lékařské fakultě UK. - Zakladatel Jedličkova ústavu pro tělesně postižené děti a Pražského sanatoria v Praze - Podolí. Zakladatel školy pro vojenské invalidy. Prosazoval chirurgickou léčbu žaludečních vředů. Zavedl lumbální anestézii. - Vytvořil vlastní chirurgickou školu, jejíž nositelkou se stala II. chirurgická klinika UK v Praze. - Autor vědeckých prací o nových operativních metodách.
  Keywordslékaři * chirurgové * radiologové * rentgenologové * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 985.
  MAUHART, A. Slavný lyský rodák. Nymbursko, 1976, roč. 17, č. 45, s. 5.
  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1986, s. 180.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 274.
  M. Š. Výročí. Zpravodaj města Lysá nad Labem, 1992, s. 9.
  Dokumentační přehled. 1994, roč. 29, č. 3.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. I. díl. Praha: Libri, 1998, s. 282.
  ČANČÍKOVÁ, Renata. Za velikým člověkem. Listy města Lysé nad Labem a okolí, 1999, č. 2, s. 7.
  PODLAHOVÁ, Libuše. 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 85.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (8) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1