Number of the records: 1  

Brozánky (Česko)

 1. Geographic nameBrozánky (Česko)
  DistrictMělník
  Events1327 - písemná zpráva
  200208 - povodně
  Personalities Matiegka, Jindřich - antropolg
  Jiřina, Václav - zakladatel cukrovarnictví
  DescriptonMalá osada kilometr jižně od Mělníka za mostem přes Labe. Součást obce Hořín. - Nadmořská výška: 163 m. - Původně zde byl brod přes řeku. Archeologické výzkumy z konce 19. stol., vedené prof. J. Matiegkou, potvrzují nejstarší osídlení tohoto území. Nalezena např. bronzová spona se štítkem a dvěma spirálami, bronzový nůž a lunula. - Obec patřila k mělnickému hradu, později zámku. Již v r. 1327 zde písemně potvrzuje královna Eliška Přemyslovna manský statek svému služebníkovi Hošťálkovi. - Jedinou zachovalou památkou je kaplička na návsi se zvonem, který podle posledních výzkumů pochází nejméně ze 14. stol. Pozoruhodný je starý most přes Labe spojující Brozánky s Mělníkem. - K významným rodákům se řadí Václav Jiřina - zakladatel cukrovarnictví v Čechách. - Obec značně poškodily srpnové povodně v r. 2002.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba bronzová * kaple * zvony * povodně
  CitationPODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mělnickém. Praha: Archeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899, s. 4.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 59.
  VÁCHA, Petr. Zvon v Brozánkách, okres Mělník. Zprávy památkové péče, 1993, č. 9, s. 358.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (7) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°21'13.72"N, 14°27'35.35"E

Number of the records: 1