Search results

  1. Osvětimský orchestr : svědectví sebrané Marcelou Routierovou / Fania Fénelenová ; z francouzštiny přeložil Svetozár Pantůček .  Praha :  Garamond,  2020  307 stran   [2, currently available 0]
    Osvětimský orchestr

    book

  2. Dívčí orchestr : svědectví sebrané Marcelou Routierovou / Fania Fénelonová ; z franc. přel. Svetozár Pantůček .  Praha :  NV,  1984 .  279 s.   [1, currently available 1]
    book

    book