Search results

 1. Sbírka řešených příkladů z organické chemie / Jiří Hanusek, Vladimír Macháček, Miloš Sedlák .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2020  184 stran   [1, currently available 1]
  Sbírka řešených příkladů z organické chemie

  book

 2. Fyzikální chemie pro klinicko-chemické obory / Karel Komers, Alexander Čegan .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2019-2020  2 svazky (209 215 stran)  
  Fyzikální chemie pro klinicko-chemické obory
  Fyzikální chemie pro klinicko-chemické obory II. díl
  Fyzikální chemie pro klinicko-chemické obory

  book

 3. Laboratorní cvičení z obecné a klinické biochemie / Šárka Štěpánková, Pavla Královcová, Roman Kanďár .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2018  170 stran   [1, currently available 1]
  Laboratorní cvičení z obecné a klinické biochemie

  book

 4. Základy organické syntézy / Jiří Hanusek, Petr Šimůnek .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2017  167 stran   [1, currently available 1]
  Základy organické syntézy

  book

 5. Jak se propočítat přes základy fyzikální chemie / Libor Čapek, Martin Hájek, Václav Lochař, Jana Shánělová .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2017  175 stran   [1, currently available 1]
  Jak se propočítat přes základy fyzikální chemie

  book

 6. Fyzikální chemie pro bakalářské studium / Pavel Čičmanec, Martin Hájek, Helena Drobná, Karel Frolich .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2016  386 stran v různém stránkování   [1, currently available 1]
  Fyzikální chemie pro bakalářské studium

  book

 7. Laboratoře z potravinářské mikrobiologie / Iveta Brožková, Petra Moťková, Marcela Pejchalová, David Šilha .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2016  104 stran   [1, currently available 1]
  Laboratoře z potravinářské mikrobiologie

  book

 8. Vybrané kapitoly z obecné biochemie, klinické biochemie a pathobiochemie : pro speciální chemicko-biologické obory / Roman Kanďár .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2015  128 stran   [1, currently available 1]
  Vybrané kapitoly z obecné biochemie, klinické biochemie a pathobiochemie

  book

 9. Anorganické pigmenty, vlastnosti a metody hodnocení / Petra Šulcová, Žaneta Dohnalová .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2015  117 stran   [1, currently available 1]
  Anorganické pigmenty, vlastnosti a metody hodnocení

  book

 10. Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie / Jarmila Vytřasová, Zuzana Bílková .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2014 .  140 s.   [1, currently available 1]
  Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie

  book