Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth 0325492 amg^"
 1. Celní unie v novodobém vývoji / Přednesl Václav Schuster ve výroční valné hromadě [České] Společnosti [národohospodářské] dne 5. května 1941 v Praze ... .  V Praze :  Česká Společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor],  1941 .  20 s.  
  Celní unie v novodobém vývoji
 2. Nynější stav hospodářského problému podunajského / přednesl Václav Schuster ve schůzi společnosti pořádané dne 6. dubna 1936 v Praze .  V Praze :  Česká společnost národohospodářská : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče,  1936 .  20 s.  
  Nynější stav hospodářského problému podunajského
 3. Hospodářské poměry a problémy soudobého Německa / přednesl Václav Schuster na valné hromadě společnosti pořádané dne 19. března 1934 v Praze .  V Praze :  Česká společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor],  1934 .  20 s.  
  Hospodářské poměry a problémy soudobého Německa
 4. Výhledy do příštího obchodně-politického vývoje / přednesl Václav Schuster ve valné hromadě společnosti pořádané dne 24. dubna 1933 v Praze .  V Praze :  Česká společnost národohospodářská : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče,  1933 .  25 s.  
  Výhledy do příštího obchodně-politického vývoje
 5. Několik dojmů z hospodářského života Spojených států amerických / přednesl Václav Schuster na valné hromadě společnosti pořádané dne 18. dubna 1932 .  V Praze :  nákladem České společnosti národohospodářské,  1932  21 stran  
  Několik dojmů z hospodářského života Spojených států amerických
 6. Obchodně politický problém střední Evropy / přednesl Václav Schuster ve schůzi společnosti pořádané dne 13. března 1931 v Praze .  V Praze :  Česká národohospodářská společnost : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče,  1931 .  27 s.  
  Obchodně politický problém střední Evropy
 7. Celní válka nebo celní mír? : Přes 70.000 kilometrů celních hranic k hospodářskému sblížení v Evropě / Napsal Dr. Václav Schuster .  V Praze :  Orbis,  1930 .  69 - [III] s.  
  Celní válka nebo celní mír?
 8. Otázka hospodářské součinnosti a stěžejní ekonomické problémy v Evropě / přednesl Václav Schuster ve schůzi společnosti pořádané dne 27. ledna 1930 v Praze .  V Praze :  Česká národohospodářská společnost : Fr. Řivnáč [distributor],  1930 .  43 s.  
  Otázka hospodářské součinnosti a stěžejní ekonomické problémy v Evropě
 9. JUDr. Josef Fořt : posmrtná vzpomínka / přednesl JUDr. Václav Schuster, ve schůzi společnosti pořádané dne 21. října 1929 v Praze .  V Praze :  Česká národohospodářská společnost,  1929 .  11 s.  
  JUDr. Josef Fořt
 10. Rozprava o obsahu přednášky Dra V. Schustera, pronesené ve schůzi společnosti 10. ledna 1927 na námět: "Hospodářská pospolitost Evropy s hlediska Československa" / rozprava provedena byla ve schůzi společnosti 28. února 1927 a měli na ní účast Josef Fořt (úvod), dále pak Rudolf Hotowetz, Cyr. Horáček, Ant. Basch, Zd. Fafl a Václav Schuster .  V Praze :  Nákladem České národohospodářské společnosti,  Pražská akciová tiskárna  1927  22 stran  
  Rozprava o obsahu přednášky Dra V. Schustera, pronesené ve schůzi společnosti 10. ledna 1927 na námět: "Hospodářská pospolitost Evropy s hlediska Československa"

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.