Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth p0038241 xodb^"
 1. Krajinou archeologie, krajinou skla : studie věnované PhDr. Evě Černé = Through the landscape of archaeology, landscape of glass : studies dedicated to PhDr. Eva Černá / Kateřina Tomková a Natalie Venclová (eds.) .  Praha : Most :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.,  2020  344 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Krajinou archeologie, krajinou skla

  book

 2. Příběh nejkrásnější keltské hlavy : pohled do života Keltů nejen na Novostrašecku / Kateřina Blažková, František Sedláček, Daniel Stolz, Dana Stolzová, Natalie Venclová .  Rakovník :  Muzeum T.G.M. Rakovník,  2020  111 stran   [2, currently available 1, at library only 1]
  Příběh nejkrásnější keltské hlavy

  book

 3. Sto let v archeologii : objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 = A hundred years in archeology : discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919-2019 / Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková a další členové autorského kolektivu: Gabriela Blažková, Ivana Boháčová, Helena Březinová, Daniel Bursák, Viktor Černý, Alžběta Danielisová, Miroslav Dobeš, Dagmar Dreslerová, Martin Gojda, Jan Hasil, Josef Hložek, Jiří Hošek, Miloslav Chytráček, Martin Ježek, Luboš Jiráň, Katarína Kapustka, Jan Klápště, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Petr Květina, René Kyselý, Petr Limburský, Drahomíra Malyková, Jan Mařík, Jaroslav Řídký, Vladimír Salač, Petr Sommer, Lucie Šmahelová, Radka Šumberová, Pavla Tomanová, Kateřina Tomková, Jan Turek, Slavomil Vencl, Natalie Venclová, Marie Zápotocká, Milan Zápotocký .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia,  2019  295 stran   [1, currently available 1]
  Sto let v archeologii

  book

 4. Keltové : Čechy v 8. až 1. století před Kristem = The Celts : Bohemia from the 8th century to the 1st century B. C. / autorský kolektiv Zdeněk Beneš, Viktoria Čisťakova, Alžběta Danielisová, Miluše Dobisíková, Petr Holodňák, Miloslav Chytráček, Jan Kysela, Kateřina Lorencová, Tomáš Mangel, Jiří Militký, Pavel Sankot, Petra Stránská, Petr Velemínský, Natalie Venclová ; editoři Jiří Militký, Jan Kysela, Marika Tisucká .  Praha :  Národní muzeum,  2018  335 stran   [1, currently available 1]
  Keltové

  book

 5. Moravské křižovatky : střední Podunají mezi pravěkem a historií / editovaly Jana Čižmářová, Natalie Venclová, Gertrúda Březinová .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2014 .  831 s.   [1, currently available 1]
  Moravské křižovatky

  book

 6. Oppidum Stradonice : výzkum Albína Stockého r. 1929 = The Stradonice oppidum : investigations of Albín Stocký in 1929 / Natalie Venclová, Jarmila Valentová ; s příspěvky Miloše Čižmáře ... [et al.] .  Praha :  Národní muzeum,  2012 .  227 s.   [1, currently available 0, at library only 1]
  Oppidum Stradonice

  book

 7. Archeologie pravěkých Čech. 6, Doba halštatská / Natalie Venclová (ed.) ; [autoři textů a podkladů] Petr Drda ... [et al.] .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2008 .  173 s., [16] s. barev. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Archeologie pravěkých Čech

  book

 8. Keltové na Rakovnicku : průvodce výstavou = The Celts around Rakovník : exhibition guide / Natalie Venclová [autorka odborných textů], Kateřina Blažková, Jana Lomecká [realizace výstavy a redakce] .  Rakovník :  Musejní spolek královského města Rakovníka a okresu rakovnického; Muzeum T.G.M. Rakovník,  2008 .  39 s.   [1, currently available 0, at library only 1]
  Keltové na Rakovnicku

  book

 9. Archeologie pravěkých Čech. 7, Doba laténská / Natalie Venclová (ed.) ; [autoři] Petr Drda ... [et al.] .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2008 .  164 s., 16 s. barev. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Obsah
  Archeologie pravěkých Čech

  book

 10. Hutnický region Říčansko / Natalie Venclová a kolektiv: Věra Čulíková ... [et al.] .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2008 .  318 s.   [1, currently available 0, at library only 1]
  Obsah
  Hutnický region Říčansko

  book