Search results

  1. Koncert č. 1 pro housle a orchestr = Concerto no. 1 for violin and orchestra = Konzert Nr. 1 für Violine und Orchester : H 226 / Martinů ; klavírní výtah Karel Šolc = piano reduction by Karel Šolc = Klavierauszug von Karel Šolc .  Kassel ; Basel ; London ; New York ; Praha :  Bärenreiter,  2016  ©2016  1 klavírní výtah (xiii, 46 stran) 1 hlas   [1, currently available 1]
    Koncert č. 1 pro housle a orchestr

    notated music

  2. Eklogy [hudebnina] ; Lístky do památníku ; Impromptus : piano à 2ms / Antonín Dvořák ; rev. Josef Suk, Václav Štěpán .  Praha :  Hudební matice Umělecké besedy  1949 .  1 partitura (42 s.)   [1, currently available 1]
    notated music

    notated music