Počet záznamů: 1  

Hradiště Louštín

 1. Jméno korporaceHradiště Louštín
  Místo Řevničov (Česko)
  Louštín, vrch (Česko)
  Události1972 - náhodný nález při zaměřování krajiny
  Osobnosti Moucha, Václav - archeolog
  PopisNa vrchu Louštín, 2 km jihovýchodně od obce Krušovice, na katastru obce Řevničov. - Na temeni vrchu zbytky příkopů a náspů bývalého hradiště, dříve mylně označované jako hrad Louštín (postavený v první polovině 13. stol. jako lovecký nebo strážný hrad; v r. 1506 již pustý). Toto tvrzení vyvrátil amatérský nález pana Josefa Fencla z Krušovic v r. 1972 (fragmenty pravěké nádoby) a následné archeologické výzkumy prof. Mouchy z Archeologického ústavu ČSAV. Potvrdil se halštatsko laténský původ hradiště (okolo r. 500 př. Kr.). Hradiště však patrně sloužilo pouze krátkodobě, protože zde chybí zdroj vody. - Severní úsek valu přerušen polní cestou směr Krušovice - Malý Louštín - nádraží Řevničov Celé hradiště po obvodu porušeno těžbou opuky, která byla hlavně v 18. stol. použita na stavbu zdi valdštejnské obory, téměř polovina hradiště zničena stavbou radiotelekomunikačního zařízení. Většina území hradiště zalesněna starým bukovým lesem.
  Klíč.slovavrchy * hradiště * archeologické výzkumy * doba železná
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. Praha: Academia, 1978, s. 322.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 289.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 95.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1