Počet záznamů: 1  

Bydžovský, Bohumil, 1880-1969

 1. Osobní jménoBydžovský, Bohumil, 1880-1969, PhDr., prof., DrSc.
  Narození Duchcov (Česko) - 14.03.1880
  Úmrtí Jindřichův Hradec (Česko) - 06.05.1969
  Místo působení Kladno (Česko)
  Kutná Hora (Česko)
  Praha (Česko)
  Charakt.Matematik, středoškolský a vysokoškolský pedagog.
  ŽivotopisVystudoval akademické gymnázium v Praze (1890-1898) a matematiku a fyziku na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1898-1902). Od r. 1903 pedagog reálky v Kutné Hoře a v Praze, v l. 1905-1907 pedagog reálky v Kladně. Do r. 1910 působil na reálce v Praze-Karlíně. 0d r. 1909 docent matematiky na UK, v l. 1910-1917 přednášel také na ČVUT. Od r. 1919 mimořádný profesor a v l. 1921-1957 řádný profesor Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Ve studijním roce 1930-1931 jmenován děkanem Přírodovědecké fakulty UK a v r. 1946/47 rektorem. Člen Čs. akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk a od r. 1952 akademik ČSAV. Své působení na univerzitě přerušil po 1. světové válce, kdy rok pracoval jako tajemník na ministerstvu školství a národní osvěty. - Zabýval se algebraickou, syntetickou a diferenciální geometrií. Věnoval se také historii geometrie. Byl autorem vysokoškolských učebnic analytické geometrie a teorie determinantů a matic a také napsal několik učebnic aritmetiky pro vyšší třídy středních škol (spolupracoval s J. Vojtěchem). Velkou pozornost věnoval i otázkám školské reformy.
  Klíč.slovamatematici * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitaceReálka v Kladně: profesorský sbor 1900-1941. Kladno: Státní okresní archiv Kladno.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 165.
  FOLTA, Jaroslav, ŠIŠMA, Pavel. Významní matematici v českých zemích: Bohumil Bydžovský [online]. [cit. 2004-10-21]. Dostupné z: <http://www.math.muni.cz/math/biografie>.
  ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, s. 50.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (4) - Odborná literatura, mapy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR