Number of the records: 1  

Kostel sv. Havla (Vykáň, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Havla (Vykáň, Česko)
  Place Vykáň (Česko)
  DescriptonV jižní části obce nad pravým břehem Týnického potoka. - Původně raně gotický kostel z poloviny 13. stol., přestavěný renesančně nejpozději okolo r. 1600 a znovu ve druhé polovině 18. stol. Nejprve zasvěcen sv. Jiří, zasvěcení svatému Havlu je novověkou záležitostí. - Jednolodní obdélný kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem a obdélnou kaplí. V jižní stěně zachováno raně gotické okno s kružbou, ostatní okna obdélná, půlkruhově uzavřená. Loď kostela plochostropá, presbytář sklenut valenou klenbou s lunetami. - Zařízení: hlavní oltář rokokový, z r. 1777. - U kostela hřbitov, barokní zvonice a márnice.
  Keywordskostely * zvonice * hřbitovy * márnice * gotika * renesance * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 289.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 424.
  HŮRKA, Martin. Kostel sv. Havla ve Vykáni a jeho původní zasvěcení svatému Jiří. Vlastivědný zpravodaj Polabí. 2012. vol. 43, s. 4-11.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1