Number of the records: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Družec, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nanebevzetí Panny Marie (Družec, Česko)
  Place Družec (Česko)
  Events1688 - započata barokní přestavba kostela
  DescriptonNa návsi, bývalé mariánské poutní místo. - Postaven jako gotický farní kostel v první polovině 14. stol. Spolu s obcí během třicetileté války vypálen Švédy. Do nynější barokní podoby přestavěn v l. 1688-1699, západní předsíň z první poloviny 18. stol. - Patrně již ve 14. stol. se stal kostel poutním místem díky pověstmi opředené gotické sošce Panny Marie s Ježíškem (z doby okolo r. 1400). V 17. stol. soška umístěna do výklenku hlavního oltáře (dnes zde umístěna replika sošky). Každý rok se sem konaly poutě a procesí. Zázračná léčivé účinky měla podle pověsti také studánka pod kostelem. - Jednolodní, obdélný kostel s předsíní na jižní straně, s představěnou hranolovitou věží zakončenou cibulovou bání s lucernou. Čtvercový presbytář se sakristií po severní straně. Fasáda členěna kruhovými a polokruhovými okny. Západní předsíň s pilastry v nárožích, kruhovým oknem a štítem se sochou Panny Marie. Presbytář sklenut křížovou klenbou s žebry sbíhajícími na jehlancové konzoly. Triumfální oblouk lomený, vyžlabený. Loď plochostropá, podvěží a jižní předsíň sklenuty křížově, západní předsíň plackou a sakristie křížově s lunetami. V presbytáři gotický sanktuář, kamenná balustrová mřížka s hlavičkami andílků, v sakristii barokní sanktuář. Dřevěná kruchta na kamenných sloupech. - Zařízení: hlavní oltář raně barokní, portálový se soškou Madony; raně barokní oltář sv. Filipa Neri. Ve výklenku rokoková socha sv. Václava tvoří spolu s menzou boční oltář. Kazatelna z konce 17. stol.; rokokové varhany; kamenná křtitelnice. Ve věži kostela zavěšen zvon z r. 1484 (ulitý zvonařem Hanušem z Prahy). - Okolo kostela bývalý hřbitov, u zdi kostela kámen "Zkamenělec".
  Keywordskostely * farní kostely * poutní kostely * poutní místa * mariánské památky * studánky * pověsti * zvony * zvonaři * zrušené hřbitovy * kameny * gotika * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 326.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 220-221.
  See also related Panna Marie Družecká
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (19) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.