Number of the records: 1  

Machonin, Pavel, 1927-2008

 1. Personal nameMachonin, Pavel, 1927-2008
  Birth Prostějov (Česko) - 06.06.1927
  Death Praha (Česko) - 14.07.2008
  Place of activity Chrustenice (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Sociolog, odborný publicista.
  Curriculum VitaeAbsolvent Vysoké školy politické a sociální v Praze. Po válce se aktivně podílel na politických čistkách na vysokých školách. V l. 1950-1958 politický vychovatel v armádě. Poté až do r. 1969 pracoval v Ústavu pro výuku a vědeckou práci kateder marxismu-leninismu při UK. Vedl výzkum sociální struktury, 1967-1969 byl ředitelem ústavu. Úspěšně se pokusil o znovuoživení sociologie v Československu. V r. 1970 byl donucen sociologii opustit. Do r. 1974 pracoval jako analytik ve sportovním podniku, 1974-1987 v Drůbežářském podniku v Chrustenicích u Berouna. Na začátku devadesátých let působil jako vědecký pracovník znovuzřízeného Ústavu sociálně politických věd, po r. 1992 v Sociologickém ústavu ČSAV/AV ČR. - Jmenován čestným prezidentem výboru pro sociální stratifikaci ISA, držitel pamětních medailí. - Zabýval se výzkumy z průmyslové sociologie, sociologie mládeže a vzdělávání, později výzkumem sociální struktury. Získal světové uznání, byl zván na zahraniční kongresy. - Autor odborných publikací a studií ze sociologie. Jeho nejslavnějším dílem je kniha Československá společnost (1969).
  Keywordssociologové * vědečtí pracovníci * odborní publicisté
  CitationNEŠPOR, Zdeněk R. Český sociologický slovník. Praha: Academia, 2013, s. 216. ISBN 978-80-200-2221-9.
  Zesnul významný sociolog Pavel Machonin [online]. c2013. [cit. 11.11.2013]. Dostupné z: <http://www.soc.cas.cz/aktualita/zesnul-vyznamny-sociolog-pavel-machonin#.UoCbMfXhbIV>.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (15) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1