Number of the records: 1  

Ústupenice (Česko)

 1. Geographic nameÚstupenice (Česko)
  Place Vysoký Chlumec (Česko)
  DistrictPříbram
  Events1382 - první zmínka o obci
  1999 - archeologický výzkum
  Personalities Vařeka, Pavel - archeolog
  DescriptonSamota 2 km severně od Vysokého Chlumce, asi 4 km jihozápadně od Sedlčan. - Dříve zde stávala obec, pozdně středověký sídlištní komplex. Na počátku 14. stol. zde stával statek s rozlehlou opevněnou tvrzí, která bývala sídlem místních držitelů. Obec byla majetkově rozdělena na dvě části, v r. 1382 zmiňovány Ústupenice s dvojím poplužím (statky). Přibližně ve stejnou dobu zde zmiňovány dva rody. První začínal Jankem z Ústupenic, který měl v erbu růži (dále Rynart a v r. 1373 Hrd z Ústupenic), druhý rod užíval pečeť se lvem (od r. 1380 Jan, Renvald a Rynart Pohan). Okolo r. 1450 patřily Ústupenice k hradu Vysoký Chlumec. Obec zanikla v 17. stol., kdy byly zdejší poddaní násilně přestěhováni do osady Habří. - Dnes v místech bývalé obce hájovna Ústupenice. V r. 1999 zde občanské sdružení Archaia (dr. Pavel Vařeka) provádělo archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku.
  Keywordsobce * dějiny obce * zaniklé obce * tvrze * hájovny * archeologické výzkumy
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 149.
  Střední Povltaví: Zvíkov a Orlík: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 1999.
  Archaia: publikace za rok 1999 [online]. [cit. 2004-03]. Dostupné z: http://www.archaia.cz/vedavyzk/ved_publ.htm.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1