Number of the records: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chorušice, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nanebevzetí Panny Marie (Chorušice, Česko)
  Place Chorušice (Česko)
  Origin1716 - dokončena stavba dnešního kostela
  DescriptonDěkanský poutní kostel na hřbitově. – Původní dřevěný gotický farní kostel zde při svém dvoře založily benediktinky z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Traduje se, že okolo r. 1250 přinesli servité, řád služebníků Blahoslavené Panny Marie, do kostela obraz Bolestné Panny Marie, později umístěný na hlavní oltář. Písemně samotný kostel zmiňován poprvé r. 1352 již jako farní. Na počátku 15. stol. (podle letopočtu na nejstarším zvonu pravděpodobně okolo r. 1416) kostel přestavěn. Během husitských válek byl klášterní dvůr i s kostelem vypleněn a pobořen. Kostel byl opraven patrně r. 1560 (tehdy vysvěcen druhý, největší zvon) a potom r. 1656 (vysvěcen třetí, nejmenší zvon). Po třicetileté válce se začala šířit pověst o zázračných účincích obrazu Bolestné Panny Marie na hlavním oltáři, ke kostelu byly pořádány časté poutě. S tím souvisely další opravy a úpravy kostela, které vyvrcholily r. 1693 přestavbou hlavního oltáře. Kostel ale kapacitně stále nevyhovoval, proto nechala v l.1714-1716 tehdejší majitelka panství, hraběnka Antonie Josefa Černínová, postavit na místě původního nový kostel Nanebevzetí Panny Marie. R. 1777 kostel opět opraven a částečně i nově vybaven mobiliářem. – Jedná se o barokní, jednolodní, obdélný kostel s trojboce ukončeným presbytářem s obdélnými sakristiemi po stranách. V západním průčelí kostela hranolová věž, členěná v přízemí i v patře pilastry a prolomená obdélným vstupním portálem se supraportou a bohatě členěnou římsou. Okno v patře věže polokruhové. Boční fasády členěny lizénovými rámci a segmentovým záklenkem ukončenými okny. Dva boční vstupy ve východní stěně lodi jsou dnes zazděné, dříve patrně sloužily především v době poutí. Presbytář, loď i sakristie sklenuty valenou klenbou s lunetami. V západní části lodi konvexně vypnutá kruchta. – Zařízení: hlavní oltář z r. 1693, na něm pod baldachýnem poutní milostný obraz Bolestné Panny Marie (Pieta, uváděný jako kopie Panny Marie Bolestné Mesinské ?); dva boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Ukřižování; dva protějškové oltáře sv. Barbory a Sv. rodiny; kazatelna, lavice a varhany z počátku 18. stol. Gotické tabulové obrazy sv. Václava a sv. Jiří uloženy v muzeu v Mělníce. - Ve věži kostela zavěšeny dnes pouze dva zvony. – Na hřbitově u kostela barokní márnice. R. 1794 před kostelem postaven dřevěný kříž a vysazeny dvě lípy. Kříž později nahrazen železným, lípy jsou před kostelem dodnes.
  Keywordskostely * farní kostely * poutní kostely * mariánské památky * márnice * kříže * gotika * baroko * servité
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 524.
  Máchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 151.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 88-89.
  FOLTÝN, Dušan. Chorušice, Choroušky, Zahájí. 1. vyd. Chorušice: Obecní úřad Chorušice, 2006, s. 15, 30-34, 97-104.
  See also related Zvony
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (8) - ARTICLES
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chorušice, Česko)

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°23'24.44"N, 14°40'28.94"E

GPS: 50°23'24.44"N, 14°40'28.94"E

Number of the records: 1