Number of the records: 1  

Ziegler, Václav, 1944-

 1. Personal nameZiegler, Václav, 1944-, RNDr., doc., CSc.
  Birth Pečky (Česko) - 22.09.1944
  Place of activity Pečky (Česko)
  Poděbrady (Česko)
  Praha (Česko)
  Turnov (Česko)
  Charact.Paleontolog, ekolog, vysokoškolský pedagog.
  Curriculum VitaeAbsolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geologie, specializace paleontologie (1966). Působil jako geolog v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově (1967-1971) a Polabském muzeu v Poděbradech (1978-1983), jako pracovník ochrany přírody ve Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje (1971-1978) a Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody (1986-1995). Od r. 1995 odborný asistent, od r. 1997 docent a vedoucí katedry biologie a ekologické výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze. - Zajímá se především o paleontologii bezobratlých a ochranu přírody. Autor odborných prací, vysokoškolských učebnic, přednášek, ale také publikací o historii Pečecka. Zakladatel světově známé Geologické sbírky v Pečkách. Působil zde celý život, jako kronikář města, farní kronikář i jako poradce v otázkách životního prostředí. - Čestný občan města Peček.
  Keywordsgeologové * paleontologové * přírodovědci * ekologové * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * kronikáři * čestní občané
  CitationPOUSTA, Zdeněk, HAVRÁNKOVÁ, Miluše. Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998. Praha: Karolinum, 1998.
  ZIEGLER, Václav. Vlastní životopis. 2003.
  URBAN, Milan. Noví čestní občané města Peček. Pečecké noviny. 2015, roč. 16, č. 4. Příl. Pečky 2015 - 90. výročí povýšení na město, s. 26.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (2) - File of geographical names - region
  (2) - Literature
  (1) - Literature for children and youth
  (42) - Monographies, maps
  (1) - Audiobooks
  (21) - ARTICLES
  (13) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1