Number of the records: 1  

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko)

 1. Corporate namePolabské muzeum (Poděbrady, Česko)
  Other namePolabské muzeum v Poděbradech (Later heading)
  See also Oblastní muzeum (Poděbrady, Československo) (Earlier heading)
  Památník krále Jiřího z Poděbrad (Poděbrady, Česko)
  (Narrower term) Polabské národopisné muzeum (Přerov nad Labem, Česko)
  (Narrower term) Vlastivědné muzeum (Nymburk, Česko)
  (Narrower term) Muzeum Bedřicha Hrozného (Lysá nad Labem, Česko)
  (Narrower term) Galerie Melantrich (Rožďalovice, Česko)
  (Narrower term) Městské muzeum (Sadská, Česko)
  Place Poděbrady (Česko), Palackého 68
  Origin1902
  Events1906 - muzeum přestěhováno do bývalé školy
  Personalities Hellich, Jan, - lékárník, archeolog, muzejník
  DescriptonVýchodně od Jiřího náměstí, v nárožní empírové budově bývalé staré školy. - Založeno v r. 1902 místním muzejním spolkem. Vznik muzea v Poděbradech (podobně jako v jiných městech) souvisel s Národopisnou výstavou českoslovanskou v r. 1895. Část navráceného materiálu z výstavy a dar soukromé sbírky poděbradského lékárníka Jana Hellicha tvořily základ sbírkového fondu nového poděbradského muzea. R. 1903 byly sbírky nainstalovány v podkrovních prostorách hotelu Záložna. V r. 1906 muzeum získalo budovu staré školy u kostela, ve které sídlí dodnes. - Od r. 1926 neslo poděbradské muzeum jméno Jana Hellicha, v r. 1956 se Hellichovo muzeum stalo součástí nově zřízeného Krajského vlastivědného muzea Pražského kraje se sídlem v Poděbradech, po přenesení krajského střediska do Prahy se r. 1959 poděbradské muzeum opět osamostatnilo, název změněn na Městské muzeum Lázní Poděbrady. Od r. 1964 Oblastní muzeum v Poděbradech (středisko muzejní a vlastivědné práce pro okresy Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav a Mělník), od r. 1974 Polabské muzeum v Poděbradech (v l. 1974-2002 pod správou a řízením ONV v Nymburce s okresní působností, od 1.1. 2003 příslušné ke Středočeskému kraji). - Součástí expozice jsou místní archeologické nálezy (osídlení od střední doby kamenné až po příchod prvních Slovanů, včetně tzv. Slavníkovského pokladu z Libice nad Cidlinou), historické sbírky (založením Poděbrad a Nymburka až k počátkům obrození, spojeným se jménem milčického rychtáře a písmáka F. J. Vaváka) přírodovědecké sbírky a část dokumentující stoletou historii poděbradských lázní. - Pod správu Polabského muzea patří v Poděbradech ještě Památník krále Jiřího na místním zámku a středověký špitál Kunhuta (využívaný pro komorní výstavy) a dále Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, Galerie Melantrich Rožďalovice, Městské muzeum Sadská a Muzeum Královéměstecka a Pamětní síň Slavníkovské Libice.
  Keywordsmuzea * regionální muzea * muzejní budovy * školní budovy * empír * expozice * archeologické nálezy * dějiny * lázeňství * poklady * mince
  CitationTKÁČ, Vladimír, KADLECOVÁ-MIKITINOVÁ, Helena. Čechy - země kulturních pokladů. 1. vyd. Opava: Optys, 1995, s. 239.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 5. Praha: Libri, 2002, s. 291.
  ŠORM, Petr, VINDUŠKA, Jan. Polabské muzeum - historie a současnost. Středočeský sborník historický. 2012, sv. 38, s. 210-234.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names
  (6) - File of corporation names - monuments in region
  (133) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  corporation

  corporation